Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX

[ Sprawdź naszą ofertę i porównaj ją z tą, którą posiadasz ]

 

 cennik

 

[ Ważne informacje ]

 

Wyliczenie stawki eksploatacyjnej w oparciu o ponoszone koszty. W skład stawki eksploatacyjnej opłacanej przez Właścicieli w formie zaliczki miesięcznej za m2 powierzchni użytkowej wchodzą: 

 

 • wynagrodzenie administratora;
 • wynagrodzenie firmy sprzątającej;
 • drobne naprawy bieżące;
 • konserwator windy;
 • urząd dozoru technicznego windy;
 • przegląd coroczny kominiarski;
 • przegląd roczny techniczny budowlany;
 • przegląd instalacji gazowej;
 • przegląd instalacji elektrycznej (raz na 5 lat);
 • przegląd budowlany (raz na 5 lat);
 • oświetlenie klatek schodowych, podjazdów;
 • ubezpieczenie nieruchomości OC i od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • koszt obsługi bankowej i pocztowej.

 

Zaliczka eksploatacyjna jest rozliczana corocznie po zakończeniu roku obrachunkowego. W przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami, nadwyżka jest rozliczana i zwracana bezpośrednio Właścicielom, bądź uchwałą Właścicieli przeksięgowywana na fundusz remontowy. W przypadku niedoboru, czyli poniesienia większych kosztów przez Wspólnotę, niż ustalone zaliczki na eksploatację, po zakończeniu roku obrachunkowego każdy z właścicieli ma wykazany niedobór do wpłaty do Wspólnoty.
Zaliczki na eksploatację, jak i Fundusz Remontowy są corocznie ustalane na zebraniu rocznym w oparciu o przygotowany plan finansowo-gospodarczy Wspólnoty i zatwierdzane uchwałą właścicieli.

 

Oprócz opłaty eksploatacyjnej, każdy z właścicieli zobowiązany jest uiszczać zaliczki za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości zgodnie z taryfą opłat od poszczególnych dostawców mediów (MPWiK, PGNiG, Urząd Miasta Krakowa, MPO). Zaliczki za media są rozliczane w oparciu o odczyty liczników wewnętrznych i otrzymanych faktur kosztowych od dostawców mediów w systemie kwartalnym, półrocznym lub rocznym w zależności od ustaleń z Właścicielami.

 

Dodatkową opłatą kierowaną do Właścicieli jest opłata na Fundusz remontowy, nie jest ona egzekwowana w formie zaliczki i nie podlega zwrotowi. Właściciele ustalają stawkę opłat miesięcznych na fundusz remontowy od m2 powierzchni użytkowej lokalu na podstawie potrzeb remontowych nieruchomości. W przypadku nowo wybudowanych nieruchomości niektóre Wspólnoty rezygnują przez pierwsze lata z funduszu remontowego lub tworzą odrębny fundusz remontowy z minimalną stawką.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się! Kontakt